Event Speakers

Dr. Ahmad Tahlak
Dr. Ahmad Tahlak
Dr. Usman Zafar
Dr. Usman Zafar
Hanane Benkhallouk
Hanane Benkhallouk
Dr. Zakir Malik
Dr. Zakir Malik
Dr.Adel A. Al- Ajaji
Dr.Adel A. Al- Ajaji
Talat Sheerazi Goldie
Talat Sheerazi Goldie
 Waheed Al Balushi
Waheed Al Balushi